Europei master

Athletissima Losanna

Europei Master

800 metri a Trento

Olimpiadi 2012